Menu

Tin tức

Tiến Minh medical đã triển khai thành công hệ thống Thông tin quản lý RIS tại khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đại Học Y Dược

Ngày tạo: 19/10/2017 Cập nhật: 02/11/2017

Sơ đồ kết nối thực tế tại bệnh viện Đại Học Y Dược – TPHCM 

Diễn giải:

 

 • Bước 1: Bệnh nhân sau khi được chỉ định, mang phiếu chỉ định tới trạm tiếp đón của RIS.
 • Bước 2:
  • Tại trạm tiếp đón của RIS, nhân viên tiếp đón quét số phiếu được in.
  • Hệ thống sẽ truy cập sang Webservice của HIS để lấy về thông tin bệnh nhân đã được HIS chỉ định theo số phiếu.
  • Sau đó thông tin bệnh nhân được lưu lại tại CSDL của RIS
 • Bước 3: Bệnh nhân tới buồng chụp
 • Bước 4:
  • Kỹ thuật viên chụp tìm bệnh nhân theo số phiếu (chỉ cần gõ 4 số cuối trong phiếu hoặc quét barcode in trên phiếu nếu có đầu đọc.
  • Thiết bị sẽ truy vấn thông tin theo số phiếu tới RIS-Server.
  • Ris-Server trả thông tin cho thiết bị chụp theo nội dung truy vấn.
 • Bước 5: Kỹ thuật viên thực hiện chụp => Kết thúc