Menu

Tin tức

Amorphous Selenium

Ngày tạo: 15/10/2017 Cập nhật: 15/10/2017

Kiểu Detector trực tiếp này sử dụng chất truyền dẫn như Selen vô định hình để thu nhận và chuyển đổi trực tiếp các photon của tia X thành tín hiệu điện nạp. các photon tia X khi truyền tới lớp a-Se tạo ra một cặp Electron- Lỗ trống theo hiệu ứng nội quang điện. Một điện áp cao được đặt 2 bên của lớp selen để thu Electron và Lỗ trống bằng các điện cực tương ứng. Các lỗ trống được tạo ra tỷ lệ thuận với cường độ tia chiếu xạ. Sau đó các tín hiệu điện tử được đọc bằng các link kiện điện tử cơ bản, thường sử dụng là lớp bóng bán dẫn mỏng.

 

'High MTF'
So sánh  MTF Selen và High quality CsI

Độ nét cao trong hình ảnh x-quang kỹ thuật số được xác định thông qua việc làm thế nào để chi tiết hiển thị trên hình ảnh được rõ ràng. Các phân phối và độ rõ nét của hình ảnh phụ thuộc vào Modulation Transfer Function (MTF). MTF là đáp ứng tần số không gian của một hệ thống hình ảnh hoặc một thành phần. Đơn giản,MTF là khả năng của Detector để chuyển điều biến của tín hiệu đầu vào ở một tần số không gian cho đầu ra của nó. MTF là một biện pháp hữu ích giải quyết đúng hoặc có hiệu quả, vì nó chiếm số lượng về độ mờ và độ tương phản trên một khoảng tần số không gian. Selen vô định hình là chất liệu có MTF cao nhất so với các vật liệu chuyển đổi x-ray khác.
 
Tuổi thọ Amorphous Selenium
Để chứng minh tuổi thọ của Detector a-Se chúng tôi thực hiện một thử nghiệm đảm bảo chất lượng bằng cách đặt Detector của chúng tôi dưới hơn 1 triệu lần phát tia x-ray. Kết quả là, chúng tôi đã kiểm chứng đặc trưng của  DOE và MTF khi chụp lũy kế.