Menu

Thể loại

Sản phẩm  » Giải pháp nâng cấp hệ thống kết nối PACS - RIS

Giải pháp nâng cấp hệ thống kết nối PACS - RIS

1. Mục đích

Hiện tại, hệ thống Quản lý thông tin Bệnh viện đang triển khai tại đơn vị và hệ thống RIS bên ngoài đang phải kết nối thông qua một module đẩy dữ liệu. Để vận hành được module kết nối này, đơn vị bắt buộc phải cử ra một nhân viên túc trực chờ Bệnh nhân mang phiếu chỉ định XQ đủ điều kiện chụp(thường là đã thanh toán hoặc đóng dấu có BHYT). Sau đó, quét mã phiếu này thì hệ thống RIS mới nhận thông tin Bệnh nhân và sau đó đẩy vào hệ thống Worklist của các máy XQ. Với cách làm này lộ rõ một số nhược điểm sau:

 • Tốn chi phí về mặt nhân công của đơn vị: Do phải mất ít nhất một người vận hành
 • Tốn thời gian đi lại của Bệnh nhân: Do phải mang phiếu tới để hệ thống xác nhận đẩy vào RIS trong khi họ đã đóng tiền hoặc có BHYT.
 • Hệ thống còn mang tính rời rạc và không liên tục
 • Phần mềm HIS của Bệnh viện bị mang tính thụ động do không chủ động kiểm soát được Bệnh nhân của mình đã được đẩy vào hệ thống XQ hay chưa?
 • Do vậy, thực sự cần có một giải pháp nâng cấp hệ thống kết nối HIS-RIS để khắc phục những bất cập trên.

2. Mô hình kết nối ( các bước màu đỏ là do hệ thống RIS thực hiện)

1. Mô hình cũ

Diễn giải:

 • Bắt đầu-Bước 1: Bệnh nhân đến khám và được các Bác sĩ phòng khám chỉ định chụp XQBệnh nhân sau đó đi nộp tiền dịch vụ XQ trước khi được thực hiện dịch vụ đó(với đối tượng BHYT có thể không phải nộp tiền trước khi làm dịch vụ mà chỉ thanh toán một lần duy nhất sau khi kết thúc khám)
 • Bước 2: Bệnh nhân mang phiếu chỉ định XQ đến quầy xác nhận
 • Bước 3: Nhân viên Bệnh viện quét mã trên phiếu để tìm thông tin Bệnh nhân từ hệ thống HIS
 • Bước 4: Hệ thống HIS trả lại thông tin Bệnh nhân
 • Bước 5: RIS Đẩy thông tin đã tìm được vào hệ thống RIS
 • Bước 6: RIS Đẩy thông tin Bệnh nhân từ hệ thống RIS vào các máy XQ qua DicomWorklist
 • Kết thúc

2. Giải pháp mới 

Diễn giải:

 

 • Bắt đầu-Bước 1:
 1. Bệnh nhân đến khám và được các Bác sĩ phòng khám chỉ định chụp XQ
 2. Bệnh nhân sau đó đi nộp tiền dịch vụ XQ trước khi được thực hiện dịch vụ đó(với đối tượng BHYT có thể không phải nộp tiền trước khi làm dịch vụ mà chỉ thanh toán một lần duy nhất sau khi kết thúc khám)
 3. Hệ thống HIS tự động xác định Bệnh nhân đã đủ điều kiện để được chụp XQ và đẩy thẳng vào hệ thống RIS qua Webservice
 • Bước 2: RIS Đẩy thông tin Bệnh nhân từ hệ thống RIS vào các máy XQ qua DicomWorklist
 • Kết thúc

3. Sơ đồ kết nối thực tế tại bệnh viện Đại Học Y Dược – TPHCM 

Diễn giải:

 

 • Bước 1: Bệnh nhân sau khi được chỉ định, mang phiếu chỉ định tới trạm tiếp đón của RIS.
 • Bước 2:
  • Tại trạm tiếp đón của RIS, nhân viên tiếp đón quét số phiếu được in.
  • Hệ thống sẽ truy cập sang Webservice của HIS để lấy về thông tin bệnh nhân đã được HIS chỉ định theo số phiếu.
  • Sau đó thông tin bệnh nhân được lưu lại tại CSDL của RIS
 • Bước 3: Bệnh nhân tới buồng chụp
 • Bước 4:
  • Kỹ thuật viên chụp tìm bệnh nhân theo số phiếu (chỉ cần gõ 4 số cuối trong phiếu hoặc quét barcode in trên phiếu nếu có đầu đọc.
  • Thiết bị sẽ truy vấn thông tin theo số phiếu tới RIS-Server.
  • Ris-Server trả thông tin cho thiết bị chụp theo nội dung truy vấn.
 • Bước 5: Kỹ thuật viên thực hiện chụp => Kết thúc

4. Kết luận 

Giải pháp kết nối mới không những giải quyết được tất cả những nhược điểm, những bất cập đã tồn tại trong mô hình kết nối cũ mà nó còn giúp đảm bảo tính thống nhất, liên tục và toàn vẹn dữ liệu trong toàn bộ các hệ thống công nghệ thông tin trong Bệnh viện. Giảm thiểu đáng kể thời gian đi lại, chờ đợi của Bệnh nhân cũng như giúp đội ngũ IT của Bệnh viện có thêm sự chủ động trong việc giám sát và quản lý luồng dữ liệu trong chính hệ thống HIS của mình.